Korruptsiooniriskide hindamise küsimustik

Soovituslik täitja: volikogu või revisjonikomisjoni esimees

Soovituslik täitja: linna- või vallasekretär või sisekontrollisüsteemi eest vastutav teenistuja

Riskide hindamine toimub kahes osas, kuid sama kasutajakonto kaudu. Vastuseid saab salvestada ning hiljem täitmise juurde vajadusel tagasi tulla.