Metoodika

Riski punktisumma on arvutatud selle maandamise meetmete tulemuste keskmisena. Iga küsimuse ehk meetme eest võib saada 0 (meede ei ole loodud), 50 (meede on loodud, kuid pole kasutusel) või 100 (meede on loodud ja kasutuses) punkti. 
 
Näide:
Risk 1 tulemused: 
Meede 1 on loodud, kuid pole kasutusel: 50 punkti 
Meede 2 pole loodud: 0 punkti
Risk 1 lõpptulemus: (50+0)/2=25 punkti
 
Kohaliku omavalitsuse lõpptulemus koosneb kolmest punktisummast: volikogu (osa I), valitsus (osa II) ja kogutulemus. Need tulemused arvutatakse kaalutud keskmisena, st igal riskil on vastavalt selle maandamise meetmete mahule välja arvutatud kaal.
 
Näide:
Risk 1 kahe meetme keskmine tulemus: 25 punkti
Osa I: volikogu korruptsiooniriskide maandamise meetmete koguarv: 33
Risk 2 meetmete arvuline maht jagatakse kogu osa meetmete arvuga ning seejärel korrutatakse punktisummaga: 2/33=0.06*25= 1.5
Kõigi riskide kaalutud punktisummade keskmine annabki kokku kaalutud keskmise. 
Lõpptulemus on arvutatud volikogu ja valitsuse kaalutud keskmiste keskmisena.